บัวบางแก้วร่วมแจกเครื่องดื่ม โรงเรียนบ้านห้วยดงหลวง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

บัวบางแก้วร่วมแจกเครื่องดื่มให้กับคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านห้วยดงหลวงในรายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์

ช่วงคู่ข่าวเพื่อน้องท้องอิ่มกับกำภู รัชนีวันนี้ครับ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน